Khóa giáo

Đặt hàng hoặc liên hệ 0975 760 798

 Khóa giáo hay còn gọi la cùm giáo thường được sử dụng cho hệ bao che bên ngoài công trình, giúp liên kết hệ ống tuýp hay hệ giáo hoàn thiện với nhau chắc chắn, cố định.Khóa giáo có thể khóa ống tuýp từ D42 đến D48 và có 2 loại khóa giáo là khóa giáo xoay và khóa giáo tĩnh .

 Khóa giáo xoay: dùng để lắp đặt 2 cấy ống theo phương song song, chéo nhau hay vuông góc …

 Khóa giáo tĩnh: dùng để lắp đặt 2 cấy ống theo phương vuông góc cố định .