Chống đà

Đặt hàng hoặc liên hệ 0975 760 798

Chống đà là thiết bị trong hệ giáo nêm có tác dụng chống đỡ rầm giúp cho việc thi công đổ bê tông rầm hiệu quả hơn.Chống đà được cấu tạo từ ống D48 hoặc D42 dày từ 2 ly trở lên .